HDZ Novalja
Petak, 27. Svibanj 2016 

Novosti
Gradski odbor HDZ-a
Mladež HDZ-a
Zajednica žena HDZ-a
Ostvareno
O Novalji
Foto galerija
Video galerija
Kontakt
Linkovi


Povijesni posjet
Predsjednika HDZ-a
Tomislava Karamarka


Novalja danas

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA grada Novalje


GRADSKI ODBOR HDZ-a NOVALJA

PREDSJEDNIŠTVO GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-a

GRAD NOVALJA


Ivan Dabo HDZ
PREDSJEDNIK

Marijan Kustić


Ivan Dabo HDZ
DOPREDSJEDNIK

Dr. Mariella Pehovac

 

Ivan Dabo HDZ
DOPREDSJEDNIKValentina
Tomulić-Trgovčević

Ivan Dabo HDZ
DOPREDSJEDNIK

Tomislav Šuljić


Ivan Dabo HDZ
TAJNIK

Eugen Dabo

Ivan Dabo HDZ
RIZNIČAR

Vlado PeranićČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA GRADSKE ORGANIZACIJE
HDZ-a NOVALJE

1. MARIJAN KUSTIĆ, predsjednik
2. Dr. MARIELLA PEHOVAC

3. VALENTINA TOMULIĆ - TRGOVČEVIĆ
4. TOMISLAV ŠULJIĆ
5. ALEKSIJ ŠKUNCA
6. MILJENKO TAMARUT
7. JOSIP ŠONJE

8. LJUBOMIR KURILIĆ

9. IVICA DATKOVIĆ - KAPO

10. MATO BIJELIĆ

11. NIKOLA ZUBOVIĆ

12. VLADO PERANIĆ
13. SNJEŽANA BADURINA

14. MILJENKO BADURINA

15. DARIA ANTONOVIĆ

16. IVAN KUSTIĆ
17. JADRANKA VIDAS
ČLANOVI NADZORNOG ODBORA HDZ-a
GRADA NOVALJE


1. NENAD CRNKOVIĆ

2. IVO DABO PERANIĆ

3. IVAN DATKOVIĆ
4. MATEO TAMARUT
5. ANTE MEŠTROVIĆProgram 2013


Ostvareno do sada


HDZ Tube


 Službene stranice HDZ-a


 Mladež HDZ-a


HDZ Ličko-senjske žup.


ZHDZ-a