HDZ Novalja
Utorak, 01. Prosinac 2015 

Novosti
Gradski odbor HDZ-a
Mladež HDZ-a
Zajednica žena HDZ-a
Ostvareno
O Novalji
Foto galerija
Video galerija
Kontakt
Linkovi


Povijesni posjet
Predsjednika HDZ-a
Tomislava Karamarka


Novalja danas

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA grada Novalje


GRADSKI ODBOR HDZ-a NOVALJA

PREDSJEDNIŠTVO GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-a

GRAD NOVALJA


Ivan Dabo HDZ
PREDSJEDNIK

Marijan Kustić


Ivan Dabo HDZ
DOPREDSJEDNIK

Dr. Mariella Pehovac

 

Ivan Dabo HDZ
DOPREDSJEDNIK

Dr. Nives Dabo

Ivan Dabo HDZ
DOPREDSJEDNIK

Tomislav Šuljić


Ivan Dabo HDZ
TAJNIK

Eugen Dabo

Ivan Dabo HDZ
RIZNIČAR

Vlado PeranićČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA GRADSKE ORGANIZACIJE
HDZ-a NOVALJE

1. MARIJAN KUSTIĆ, predsjednik
2. Dr. MARIELLA PEHOVAC
3. Dr. NIVES DABO
4. TOMISLAV ŠULJIĆ
5. ALEKSIJ ŠKUNCA
6. MILJENKO TAMARUT
7. JOSIP ŠONJE

8. LJUBOMIR KURILIĆ

9. IVICA DATKOVIĆ - KAPO
10. MATO BIJELIĆ

11. NIKOLA ZUBOVIĆ

12. VLADO PERANIĆ
13. SNJEŽANA BADURINA

14. MILJENKO BADURINA

15. DARIA ANTONOVIĆ

16. ZLATKO VIDAS

17. MIROSLAV KOLOBARIĆ

18. IVAN KUSTIĆ
19. JADRANKA VIDAS
20. VALENTINA TOMULIĆ TRGOVČEVIĆ
ČLANOVI NADZORNOG ODBORA HDZ-a
GRADA NOVALJE


1. NENAD CRNKOVIĆ

2. IVO DABO PERANIĆ

3. IVAN DATKOVIĆ
4. MATEO TAMARUT
5. ANTE MEŠTROVIĆProgram 2013


Ostvareno do sada


HDZ Tube


 Službene stranice HDZ-a


 Mladež HDZ-a


HDZ Ličko-senjske žup.


ZHDZ-a