HDZ Novalja
Petak, 24. Ožujak 2017 

Novosti
Gradski odbor HDZ-a
Mladež HDZ-a
Zajednica žena HDZ-a
Ostvareno
O Novalji
Foto galerija
Video galerija
Kontakt
Linkovi


Povijesni posjet
Predsjednika HDZ-a
Tomislava Karamarka


Novalja danas

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA grada Novalje


GRADSKI ODBOR HDZ-a NOVALJA

PREDSJEDNIŠTVO GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-a

GRAD NOVALJA


Ivan Dabo HDZ
PREDSJEDNIK

Hrvoje Tičić


Ivan Dabo HDZ
DOPREDSJEDNIK

Aleksij Škunca

 

Ivan Dabo HDZ
DOPREDSJEDNIK
Marijan Kustić

Ivan Dabo HDZ
DOPREDSJEDNIK

Valentina
Tomulić-Trgovčević


Ivan Dabo HDZ
TAJNIK

Eugen Dabo

Ivan Dabo HDZ
RIZNIČAR

Baldo CrnkovićČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA GRADSKE ORGANIZACIJE
HDZ-a NOVALJE

1. HRVOJE TIČIĆ, predsjednik

2. ALEKSIJ ŠKUNCA
3. MARIJAN KUSTIĆ
4. VALENTINA TOMULIĆ - TRGOVČEVIĆ
5. SMILJANA ČEMELJIĆ - ŠULJIĆ
6. MILJENKO TAMARUT

7. EUGEN DABO

8. IVO MAKARUN
9. SNJEŽANA BADURINA

10. LJUBOMIR KURILIĆ


11. IVAN KUSTIĆ
12. MATO BIJELIĆ

13. TEO VELIČAN

14. BALDO CRNKOVIĆ

15. IVAN DABO
16. IVO PERANIĆ
17. MARIN DATKOVIĆ
18. KATARINA TAMARUT
19. DARIA ANTONOVIĆ
ČLANOVI NADZORNOG ODBORA HDZ-a
GRADA NOVALJE


1. JADRANKA VIDAS

2. NIKOLA ŠKUNCA

3. NENAD CRNKOVIĆ
4. ŠIME KOCIJAN
5. IVAN DATKOVIĆ - ŠIMIĆProgram 2013


Ostvareno do sada


HDZ Tube


 Službene stranice HDZ-a


 Mladež HDZ-a


HDZ Ličko-senjske žup.


ZHDZ-a